راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد به سنندج
چهارشنبه 29 آبان 173,000
پنجشنبه 30 آبان 172,000
جمعه 1 آذر 371,000
شنبه 2 آذر 368,000
دوشنبه 4 آذر 344,000
سه شنبه 5 آذر 295,000
چهارشنبه 6 آذر 393,000
پنجشنبه 7 آذر 371,000
جمعه 8 آذر 371,000
شنبه 9 آذر 295,000
دوشنبه 11 آذر 295,000
سه شنبه 12 آذر 295,000
چهارشنبه 13 آذر 393,000
پنجشنبه 14 آذر 434,000
جمعه 15 آذر 434,000
شنبه 16 آذر 393,000
دوشنبه 18 آذر 295,000
سه شنبه 19 آذر 295,000
چهارشنبه 20 آذر 393,000
پنجشنبه 21 آذر 434,000
جمعه 22 آذر 434,000
شنبه 23 آذر 295,000
دوشنبه 25 آذر 295,000
سه شنبه 26 آذر 295,000
چهارشنبه 27 آذر 393,000
پنجشنبه 28 آذر 434,000
جمعه 29 آذر 434,000