راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به مسقط
پنجشنبه 8 اسفند 940,000
جمعه 9 اسفند 1,138,000
دوشنبه 12 اسفند 1,188,000
پنجشنبه 15 اسفند 990,000
جمعه 16 اسفند 990,000
دوشنبه 19 اسفند 1,188,000
پنجشنبه 22 اسفند 1,188,000
جمعه 23 اسفند 1,188,000
دوشنبه 26 اسفند 1,485,000
پنجشنبه 29 اسفند 2,376,000
جمعه 1 فروردین 1,980,000
دوشنبه 4 فروردین 2,326,000
سه شنبه 5 فروردین 2,326,000
پنجشنبه 7 فروردین 2,079,000
جمعه 8 فروردین 2,079,000
شنبه 9 فروردین 2,079,000
دوشنبه 11 فروردین 2,079,000
پنجشنبه 14 فروردین 1,881,000
جمعه 15 فروردین 1,881,000
دوشنبه 18 فروردین 2,426,000
پنجشنبه 21 فروردین 2,426,000
جمعه 22 فروردین 2,426,000
دوشنبه 25 فروردین 2,426,000
پنجشنبه 28 فروردین 2,426,000
جمعه 29 فروردین 2,426,000